• Nguyễn Thị Hằng Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0387414124
  • Email:
   nguyenhangnganh@gmail.com
 • Trần Thị Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0987826738
  • Email:
   anhngatran73@gmail.com
 • Trần Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0965111777
  • Email:
   oanhthnh@gmail.com
 • Nguyễn Thị Tuyết Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978548497
  • Email:
   nguyentuyetmai0609@gmail.com
 • Đậu Thị Hiếu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó Tổ 1,2,3
  • Điện thoại:
   0367205728
  • Email:
   tranghieu74@gmail.com
 • Phạm Thị Thoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0973543361
  • Email:
   phamthithoahdu@gmail.com
 • Nguyễn Thu Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   GV, TPTĐ
  • Điện thoại:
   0987445870
  • Email:
   thanggiang2011@gmail.com
 • Lưu Thị Thiện
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978038301
  • Email:
   luuthien10587@gmail.com
 • Cao Thị Thế
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ 1,2,3
  • Điện thoại:
   0376926339
  • Email:
   caothec1@gmail.com
 • Trần Thị Hiền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ 4,5
  • Điện thoại:
   0384169353
  • Email:
   hienc1nh72@gmail.com
 • Nguyễn Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0387414124
  • Email:
   huongngoc1974@gmail.com
 • Hoàng Thị Hoài
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0978105394
  • Email:
   hoanghoai5394@gmail.com
 • Trần Thị Hoà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0982381344
  • Email:
   binhvien93@gmail.com
 • Dương Thị Minh Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0966132078
  • Email:
   duonghoa17584@gmail.com
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 05 : 288